متفرقه

جک پالت در انبارها

جک پالت در انبارها جک پالت در انبارها چرا انبارها از جک پالت استفاده می کنند؟ جک پالت ساده ترین نوع لودر است. آنها وقتی که برای حمل بارهای طولانی یا بارهای کامل یا جزئی پالت استفاده می شوند بهتر عمل می کنند. عملیات دیگر که از جک پالت ها و کامیون های پالت استفاده […]

ابعاد جک پالت

انواع جک پالت انواع جک پالت به صورت کلی انواع مختلف جت پالت چیست؟ جک پالت ها در تنظیمات مختلف انبار و فروشگاه مورد استفاده قرار می گیرند تا اشیاء و محصول را به سرعت و ایمن حرکت دهند. هنگامی که اکثر مردم فکر می کنند از جک پالت رباتی می کنند، آنها از راهنمایی […]

تاریخچه جک پالت

تاریخچه جک پالت تاریخچه جک پالت در جهان: این مقاله در مورد جک پالت های شناخته شده به عنوان یک بالابر است. گاهی اوقات به عنوان یک جک پالت دستی، گاهی اوقات یک جک پالت برقی، این جک پالت ها مورد استفاده قرار می گیرد. یک جک پالت برای کوتاه کردن و حرکت دادن مواد […]